MÅSER UTSETTES HVERT ÅR FOR VOLD FRA UVITENDE MENNESKER

I dag våknet vi til den triste nyheten om at det var skutt på måser fra en balkong i Kroken. Vi er glade for at politiet rykket ut, våpenet er beslaglagt, og at saken påtales.

En liten påminnelse tenker vi derfor er på plass, nå når de første eggene er lagt, og det straks myldrer fram med små dunete nøster som passes på av sinte måseforeldre. Mye av det måser utsettes for skyldes folks manglende kunnskap om Naturmangfoldloven og strafferammene for overtredelser av denne.

HUSK AT:

* Den lille fiskemåsen, også kjent som «bymåsen» eller «kebabmåsen» står på lista over nært truede arter på den norske rødlista. Det betyr at å sanke egg, ødelegge reir, slå ihjel unger og skyte voksne måser er som GROV FAUNAKRIMINALITET å regne. Strafferammen for dyremishandling er ett års fengsel og tre år ved grove lovbrudd, i tillegg til store bøter. Det samme gjelder krykkje, som er mindre vanlig i bebodde strøk her i Tromsøområdet, men som er tallrike langs kysten vår.

* Kun grunneiere kan sanke egg, og bare fra svartbak og gråmåse, to av de største måseartene våre. I Nord-Norge er det lov til å sanke egg tom 14. juni.

*Ikke rør reirene! Naturmangfoldloven § 15 setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi.
«Forsøk på flytting av måkereir med egg eller unger vil som utgangspunkt være et brudd på bestemmelsen. Dersom reiret forsøkes flyttet så langt at det vil ha noen effekt for å hindre støy fra måkene, er sannsynligheten stor for at reiret blir ødelagt eller utsatt for rovdyr eller andre hekkende par, med den følge at måkene oppgir hekkingen.»

* Dersom du kommer over en skadet måse, skal Viltnemnda kontaktes. Man får tak i dem via politiets publikumsnummer 02800.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.