Meld deg som frivillig

Hei!

Under følger informasjon om de ulike måtene du kan bidra som frivillig medlem av Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø.

Dersom du ønsker å bli et aktivt medlem så har du mange valgmuligheter. Et medlem er bare så aktiv som han/hun ønsker å være, og det er stor variasjon på både antall ting man kan gjøre, samt graden av virkelig arbeid det innebærer. Det er ingen krav at du er medlem eller støtter oss økonomisk for å være frivillig.

Bli fosterhjem
I travle perioder kan DBT ha godt over 100 dyr inne som venter på nye hjem. På hjelpesenteret vårt har vi bare plass til en håndfull katter og vi er dermed avhengige av våre flotte fosterhjem. Vi trenger fosterhjem til både katter, kaniner, smågnagere, hunder og noen ganger fugler.

p1010396_red_fotor

Som fosterhjem har du ansvaret for ett eller flere dyr som skal adopteres bort. DBT dekker alle utgifter til fôr, veterinærbehandlinger og nødvendig utstyr, og fosterhjemmet sørger for kos, stell og kjærlighet.

Det er umulig å forutsi hvor lenge et dyr blir boende i fosterhjem før det adopteres av en ny familie. Det kan være et par dager, eller i ekstreme tilfeller, et par år. Derfor foretrekker vi stabile fosterhjem som kunne tenke seg å holde på en stund, slik at dyrene slipper å flytte mange ganger før de blir adopterte. Men noen ganger er det skikkelig krise og da er det fint å ha noen korttids-fosterhjem i bakhånd.

Ta vakter på hjelpesenteret 
Dersom du ikke kan ha katt hjemme, men ønsker å ha nærkontakt med dyr, kan du ta vakter på hjelpesenteret. Her trenger vi hjelp til sosialisering av kattene samt renhold. Kattene må få mat, lek og kos, kattedoer må tømmes og hjelpesenteret holdes rent. Hver vakt er på 2 timer, hvor du enten tar vakten alene eller sammen med en juniorvakt eller en opplæringsvakt.

Du kan ta en eller flere vakter i uken, tilpasset etter din egen timeplan hver uke. Det er selvsagt lov til å ha ekstra travle uker der man ser at tiden ikke strekker til, og i eksamensperioder eller ferier har vi forståelse for at de som er elever/studenter ikke har mulighet til å stille opp.

15095055_1151183888250634_1162751653582279635_n

 

Innfangning og transportering
Kattegruppa har et meget høyt aktivitetsnivå, året rundt. Sommeren og høsten er høysesong og da er det flere kattekolonier eller forvillede kattunger som må fanges inn før vinteren. Vi trenger hjelp i form av mannskap som hjelper til med å sette opp og følge opp kattefeller, og til å drive aktiv innfangning.

I tillegg trenger både katte-, hunde- og smådyrsgruppene sjåfører. Sjåførene må kunne hjelpe til med å transportere dyr og utstyr, eksempelvis ved å frakte katter til/fra veterinær, frakte mat og sand til fosterhjem og frakte løshunder til fosterhjem eller eier. Noen ganger får du forespørsel flere dager i forveien, mens noen ganger blir du forespurt «på minuttet». Man kan alltid si nei om man ikke har mulighet.

Stand-virksomhet/holdningsskapende arbeid
Dyrebeskyttelsen Tromsø trenger hjelp både på organiserings- og gjennomføringsplan når det gjelder å stå på stand, henge opp plakater og gi ut løpesedler og lignende. Dette innebærer å hjelpe til både med frakt av utstyr (bord, stoler, salgsvarer etc.) og faktisk arbeid med å selge varer og informere om DBTs arbeid.

Web/foto/administrativt
I tillegg til å drive faktisk arbeid utad driver DBT mye arbeid over nett og telefon for å sørge for at det faktiske arbeidet blir muliggjort. Dette innebærer å holde web-siden oppdatert, besvare telefoner og e-mail, oppdatere lister, følge opp dyr og fosterhjem, ordne med adopsjoner mv. Også her er det alltid rom for flere frivillige, selv om denne gruppen krever noe mer stabilitet fra de som melder seg grunnet tiden som legges ned i opplæringen.

Vi har også behov for fotografer som tar på seg å ta flotte bilder av de mange dyrene vi til enhver tid har inne i fosterhjem, slik at vi lettere får de adoptert. Også mennesker med erfaring innen grafisk design er ønskelig, slik at vi får pent og oppdatert materiell både til nett og til plakater, visittkort med mer.

Det er også mulighet til å opprette nye grupper/arbeide innenfor det område du brenner for. Ønsker du å gjøre en innsats for pelsdyra, dyr i sirkus, dyr i landbruket, rovdyr eller annet viktig holdningsskapende arbeid er det bare å ta kontakt så kan vi snakke om hva som kan settes i gang.

Dersom du ønsker å jobbe som frivillig i noen av de gruppene som er nevnt ovenfor fyller du bare ut skjemaet under, så kommer vi i gang!

 

 

Hi!

Our members are as active as they want to be, and there are plenty of ways to get involved, and there are no formal membership fees or minimum time commitments. However, there are a number of different ways you can become a volunteer member of the Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø:

Become a foster home

Especially during busy times, the DBT can have more than100 animals waiting for a forever home. Our shelter (hjelpesenter) has room for only a handful of cats, meaning we are very much dependant on our fantastic volunteer foster homes. In addition to cats, we also need foster homes for rabbits, rodents, dogs, and sometimes even birds.

As a foster home you are responsible for the care of one (or more) animals as they wait to be adopted. In some cases, the animal is 100% ready to become a perfect pet for the right person, but in other cases you may need to do some socialisation work, helping the animal understand that humans can be trusted. Our ultimate goal is that all our animals find their forever homes. While fostering, the DBT covers all expenses for food, veterinary treatments and any necessary equipment; the foster home provides the animal with food, care and love.

It is impossible to predict how long an animal might stay in a foster home before it’s adopted. It could be a few days, or in extreme cases, a couple of years. Therefore, we prefer stable foster homes that are prepared for a longer stay so that the animals don’t have to move numerous times before adoption. However, in case of a crisis, it’s always good to have some short-term foster homes as backup!

Volunteer shifts at the shelter (hjelpesenter)

Maybe you can’t have a pet at home but still want to have close contact with cats. In that case, shelter shifts are perfect for you! You get time with the cats, and the cats receive attention, playtime and socialising, as well fresh food and water, and a clean place to live. Each shift is 2 hours long, either on your own or paired with a junior volunteer or shelter-volunteer-in-training.

Schedules are set one week at a time, with callouts for availability done every weekend. You can take one or more shifts per week, as your schedule allows. This way, no one needs to plan their lives around volunteer shifts, and if it’s a particularly busy week for you (i.e. during exams or holidays) it’s alright if you can’t take a shift one week.

Cat capturing and transporting

The cat capturing group is highly active all year round. However, summer and autumn are the high season for this group, trapping feral kittens or cats from colonies before winter. Volunteers in this group form teams to set up and monitor cat traps and transport animals once they’re captured.

We also need drivers for routine activities. Drivers help transport animals (cats, dogs or smaller animals) or equipment, such as transporting animals to/from the veterinarian, delivering food/litterbox sand to foster homes, or transporting racing dogs to foster homes or new owners. Some requests come several days in advance, while other times you could asked with very short notice, however we understand if you’re not always available.

Tabling at events

We regularly have tables at events or markets, and need help both with organizing and setting up tables and posters, handing out leaflets, and so on. This can mean helping with transporting equipment (tables, chairs, merchandise, etc.) as well as looking after the stand, telling people about work we do, selling merchandise, and giving the DBT a smiling, friendly, personal face.

Web/Photography/Administrative

A great deal of the work we do is organised online and over the phone. This includes updating our website and social media pages, answering phonecalls and emails, updating lists, following up with foster homes, facilitating the adoption process, and more. Though we always need help here, this group requires volunteers with administrative experience and/or training who are able to give a higher level of commitment (for organisational stability).

We also need photographers to take great pictures of DBT foster animals so that potential adopters can see who’s available. We also need people with graphic design skills to update or create new material, both online and print (i.e. posters, business cards, etc.).

And Also . . . 

Finally, if you’re particularly passionate about an animal rights’ cause, there is the opportunity to create new groups or work with current campaigners interested in the same topic. Whether you want to raise awareness about the fur trade, animal treatment in circuses or agriculture, predators or other areas, just contact us and we’ll see what we can do!

If any of the above mentioned groups caught your interest, just let us know and we’ll get you started.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail