ID-chipping og kastrering

fb_plakat_kastrering _SorvaagTa ansvar – vær med på å stoppe lidelsen for hjemløse katter. 

I Norge i dag er det dessverre et økende dyrevernsproblem i forhold til hjemløse katter. Dyrebeskyttelsen Norges avdelinger hjelper hjemløse dyr og hvert år får nærmere 4000 dyr hjelp av de frivillige i våre lokalavdelinger. En stor andel er hjemløse katter og kattunger. Det er mangel på hjem for dyrene og dyr som er uønsket av sin familie blir i verste fall dumpet og dømt til et liv med stor lidelse. For å få gjort noe med problemet med hjemløse katter er kastrering en av få løsninger, og DU kan bidra til å stanse problemet ved å få din egen katt kastrert.

Dyrebeskyttelsen Norge har en egen nettside med info om kastrering

Kastrering eller sterilisering?
På folkemunn i dag sier man kastrering om inngrepet som gjøres på hanndyr og sterilisering til inngrepet som gjøres på hunndyr. Dette er faktisk feil. Man kan kastrere både han og hun og man kan også sterilisere både han og hun. Kastrering og sterilisering er to forskjellige inngrep som begge gjør dyret steril, men virkningen av inngrepene er noe forskjellig.

Kastrering er det vanligste inngrepet. Her fjernes de kjønnsproduserende kjertlene og dyret mister både trangen til å lete etter make, behovet for å markere og selvfølgelig muligheten til å formere seg. Ved sterilisering kuttes kun eggleder/sædleder noe som vil medføre at dyret mister evnen til og formerer seg men fortsatt ønsker å finne en make, fortsatt markerer seg og har trang til å sloss.

Fordeler for katten – og deg!
Det er de færreste som i dag velger å sterilisere dyret sitt, og vi anbefaler kastrering da dette også gjør at dyret blir roligere av seg, mer hjemmekjær og man unngår uønsket adferd som markering, slåssing o.l. Katten er også mindre utsatt for sykdommer som kan smitte ved slåsskamper og parring. Kastrerte katter streifer også mindre og det minsker muligheten for at katten skal gå seg bort. En kastrert katt er også til mindre sjenanse også for dine naboer, som nok ikke setter pris på kattejammer om natten og urin i blomsterbedene side. Fordelene ved kastrering er mange og ikke minst forhindrer du flere hjemløse katter i Norge.

Rådfør deg med veterinær
Det er ulike meninger om hvor tidlig en katt kan kastreres. Noen mener at kattunger kan kastreres ved tre- fire måneders alderen, mens andre foretrekker rundt seks måneder. Kastrering av katt er et relativt enkelt inngrep som kun i sjeldne tilfeller medfører komplikasjoner. Før katten opereres skal den få en helsesjekk, for at veterinæren skal være sikker på at katten er frisk og vil tåle narkosen. Som regel går både operasjonen og tiden etter inngrepet veldig bra og dyret får smertestillende. Etter kastrering bør du også rådføre deg med veterinær angående hvilket fôr som er best å tilby katten og hvordan du skal følge opp katten direkte etter operasjonen.

Advarsler angående p-piller
P-piller til katt er kreftfremkallende og langtidsbruk fører ofte til jursvulster. Ifølge Norges veterinærhøgskole er årsaken til brystkreft hos katt sammensatt, men blant de viktigste risikofaktorene er kjønnshormonene progesteron og østrogen. En tilførsel av disse hormonene via p-piller fører til at bruk av p-piller er en vesentlig risikofaktor for utvikling av jursvulster. Derfor anbefaler veterinærhøgskolen kastrering.

ID-merking
Hvert år kommer mange dyr bort fra familien. De hopper kanskje ut av vinduet eller går seg bort på ukjente områder. Mange privatpersoner og hjelpesentre finner bortkomne dyr, men å sørge for en lykkelig gjenforening er ikke like lett: Hvordan kan man vite hvor dyret bor? Ved å ID-merke gjør du denne oppgaven mulig. Tidligere ble ID-merking utført ved at man tatoverte et nummer på dyret, for eksempel i øret til en katt. Etter hvert har slik tatovering blitt erstattet med ID-merking med mikrochip. Dette er en liten kapsel, på størrelse med et riskorn, som injiseres under huden på dyret.

HUSK! Kastrering og id-merking – du kan være med på å forhindre lidelse for hjemløse dyr.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail