INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Søndag 17.mars 2024, kl. 13:00-15:00

Sted: Hjelpesenteret, Langnesvegen 10, 9012 Tromsø

Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet, årsmelding og regnskap for 2023, valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt budsjett og handlingsplan for 2024 vil bli publisert på vår hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

Vel møtt! 😊

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.