VIKTIG MELDING TIL ALLE DBTs MEDLEMMER, INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

DBT regnskap 2017   

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø budsjett 2018.docx

Handlingsplan2018

 

 

 

 

 

VIKTIG MELDING TIL ALLE DBTs MEDLEMMER
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Søndag 11.mars 2018, kl. 12:00
Sted: Hjelpesenteret, Måsevegen 3, 9015 Tromsø (Håpet)

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Sak 3: Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av møtereferent
c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
d) Valg av to medlemmer til å være tellekomité

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2017

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2017, deles ut på årsmøtet

Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2018, deles ut på årsmøtet

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2018, deles ut på årsmøtet

Sak 8: Valg av revisor for 2018

Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 25.02.18.

Sak 10: Valg av ny valgkomité

Sak 11: Valg av nytt styre for 2018. Valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt fullstendig regnskap for 2017, budsjett for 2018 og handlingsplan for 2018 vil bli publisert på DBTs hjemmeside og Facebook senest en uke før årsmøtet. Dersom noen ønsker å få tilsendt dette per brev er det bare å ta kontakt med oss så ordner vi det.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2018 Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
Styreleder:
– Therese Simonsen Rye
Styremedlemmer:
– Hege Gausdal Foshaug
– Robbin Forsberg Olsen
– Kristin Simonsen Rye
(ikke på valg, valgt for to år i 2017)
– Susanne Langvad
(ikke på valg, valgt for to år i 2017)
– Trine Bekkmo
(ikke på valg, valgt for to år i 2017)
– Renathe Bergli
(ikke på valg, valgt for to år i 2017)
Vararepresentanter:
1.vara:
Randi Lind
2.vara:
June Åsheim
3.vara:
Heidi Hanssen
4.vara:
Ingunn Storstad Henriksen
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.