VI TRENGER FLERE FOSTERHJEM FOR SMÅDYR!

Vi har nesten ingen fosterhjem som kan ta imot kaniner, marsvin, hamster eller andre smågnagere samt tamfugler. Det er et stort problem når vi får henvendelser om smådyr som trenger hjelp. Det kan være friske, unge dyr som er levert inn til avliving eller dyr som må ha nytt hjem pga allergi, flytting og andre ting. Vi ønsker selvsagt å hjelpe disse dyrene, men uten fosterhjem er ikke det mulig.
Når man er fosterhjem for DBT så dekker vi alt av nødvendig veterinærbehandling, og vi stiller med utstyr, mat og bunnstrø. Dersom du ikke har tilgang på bil så ordner vi med sjåfør.

Dersom du har erfaring med kaniner, marsvin, hamster, ørkenrotter, degus, chinchilla, mus eller andre smågnagere eller undulater, kakaduer og andre tamfugler, så blir vi veldig glad.

Ta kontakt på e-post smadyrgruppa.dyrebeskyttelsen@gmail.com dersom du kan være fosterhjem for smådyr.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.