Valgkomitéen ønsker forslag til DBTs nye styre for 2024

DBTs årsmøte avholdes i slutten av mars 2024 og i den forbindelse er valgkomitéen godt i gang med sitt arbeide med innstillingen til det nye styret.
Styret trenger engasjerte mennesker som trives med å jobbe med administrative oppgaver som å svare på e-post, registrere informasjon i databaser og lister, pengeinnsamling med mer.
Det er viktig at man har kjennskap til Dyrebeskyttelsen Norge som organisasjon.
Vi setter pris på at man har erfaring med og kompetanse om katter, hunder, kaniner, smågangere og/eller andre dyr.
Det er veldig fint om man har tidligere erfaring fra styrearbeid. Vi vektlegger sterkt at man har gode samarbeidsevner, er ansvarsfull, pliktoppfyllende og ønsker å være med å bidra positivt for dyrenes beste. Det er også viktig at du har tid og engasjement nok til å bidra.
Dersom du har forslag til kandidater til DBTs styre kan du sende det til valgkomitéen ved trinebekkmo@gmail.com
Fristen for å sende inn forslag til valgkomitéen er satt til 10.02.24.
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.