ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid:                  Søndag 17.mars 2024 kl. 13:00-15:00

Sted:                Hjelpesenteret, Langnesvegen 10, 9012 Tromsø

Vi inviterer til årsmøte for DBT søndag 17.03.24 på DBTs Hjelpesenter i Langnesvegen 10 (midt oppå Tromsøya, mellom Værvarslinga og Prestvannet).

Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET:

Sak 1:  Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Sak 2: Konstituering

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av møtereferent
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Valg av to medlemmer til å være tellekomité

Sak 3:  Godkjenning av årsmelding for 2023

Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2023

Sak 5: Godkjenning av budsjett for 2024

Sak 6: Godkjenning av handlingsplan for 2024

Sak 7: Valg av regnskapsfører for 2024

Sak 8: Valg av revisor for 2024

Sak 9:  Innsendte saker. Ingen saker har kommet inn.

Sak 10: Valg av ny valgkomité for 2024

Sak 11: Valg av nytt styre for 2024

Valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt fullstendig regnskap for 2023, budsjett for 2024 og handlingsplan for 2024 vil bli publisert på DBTs hjemmeside og Facebook senest én uke før årsmøtet, altså 10.03.24. Dersom noen ønsker å få tilsendt papirene per e-post eller brevpost er det bare å ta kontakt med oss så ordner vi det.

Mvh

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø

ÅPENT FOR BESØKENDE PÅ HJELPESENTERET LØRDAG 02.03.24

Lørdag 2.mars fra kl. 13:00 til 15:00 er det åpent for besøkende på Hjelpesenteret i Langnesvegen 10.
Når det er ÅPENT HUS på Hjelpesenteret kan man komme og se på kattene som bor på hovedrommet, og snakke med de frivillige som tar vakter på senteret. Man kan få litt informasjon om å være fosterhjem, ta vakter på Hjelpesenteret, være sjåfør etc. hvis man kan tenke seg å bidra.
Vi ber alle besøkende om å vise forståelse og respekt for at de fleste av kattene som bor på hovedrommet på Hjelpesenteret er veldig sky og reserverte overfor fremmede folk. Man kan altså ikke kose med disse kattene. Hvis man er heldig kan man få noen av kattene med på lek.
Vi har nylig fått en ny beboer på hovedrommet og søtingen Duncan holder på å gjøre seg kjent med de andre pusene ❤
Velkommen til Hjelpesenteret! 🙂

Våre sponsorer og samarbeidspartnere

 • Hillslogo2
 • Logo-Anicura-100px
 • Logo-Apotek1-100px
 • Logo-Felleskjøpet-100px
 • Logo-Forente-Poter
 • Logo-Huskatta-Pusurs-Verden
 • Logo-Mag-100px
 • Logo-Musti
 • Logo-Purina
 • Logo-Vitusapotek-100px
 • Logo-webutvikling-inside
 • Tromsø dyrebutikk

Les mer om våre samarbeidspartnere