Markering for ulvene 20. januar

Bli med og si NEI til utrydningspolitikken – MØT opp på NOAHs markering på Strandtorget klokken 13.30 lørdag 20. januar.

Politikerne tror det er «konfliktdempende» å utføre overgrep mot dyr og natur – vis dem at de tar feil!

Den norske statens forvaltning av rovdyrene er en stor skam for Norge – vi kan ikke akseptere at truede arter slaktes ned.
Stortinget, Miljødepartementet og tingretten har sviktet ulvene – men det har IKKE vi!

Det er en absurd situasjon vi er i nå, hvor forskeres råd, opinionens flertall og lover og konvensjoner ser ut til å bety null og niks for politikerne. Alt som betyr noe er å «skyte flere ulver». Vi er mange som nå har fått mer enn nok av en slik useriøs politikk!

Nå må vi samle så mange som mulig for å vise politikerne at vi ikke aksepterer systematisk nedslaktingen av våre ulver – vi må vise politikerne at vi er MANGE som står på dyrenes side og blir opprørte over det som nå skjer!

Det er kritisk at vi nå alle mobiliserer og stiller opp for ulvene denne ene dagen – spre arrangementet til venner, familie og bekjente! Gå sammen om å skaffe transport til Tromsø, still opp for ulvene!

NOAH arrangere markeringer i flere andre steder, vi kommer med fortløpende oppdateringer.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.