INNKALLING TIL DBTs ÅRSMØTE 2020

DBTs årsmøte for 2020 avholdes søndag 7.juni kl. 13:00 i lokalene til Totalrenovering i Terminalgata 44, 9019 Tromsø.
Alle betalende medlemmer ønskes velkommen. Man må ha betalt medlemskontingenten for 2020 for å ha møterett på årsmøtet. Man må ha betalt kontingenten for både 2019 og 2020 for å ha stemmerett på årsmøtet.

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Sak 3: Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av møtereferent
c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
d) Valg av to medlemmer til å være tellekomité

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2019

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019

Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2020

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2020

Sak 8: Valg av revisor for 2020

Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 28.05.20.

Sak 10: Valg av nytt styre for 2020

Sak 11: Valg av ny valgkomité

PS! Vi må ha beskjed fra alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet. Påmelding sendes til DBTs e-post dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com innen 31.05.20.

Vedlegg:

Årsmøteinnkalling 2020 DBT

DBT budsjett og regnskap 2019

Handlingsplan for DBT 2020

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for DBT for 2020

Årsmelding 2019 DN Tromsø

DBT budsjett 2020, versjon 2

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.