INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Søndag 17.mars 2018, kl. 12:00
Sted: Hjelpesenteret, Langnesvegen 10, 9012 Tromsø

SAKSLISTE:
Sak 1: Godkjenning av innkallingen
Sak 2: Godkjenning av dagsorden
Sak 3: Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av møtereferent
c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
d) Valg av to medlemmer til å være tellekomité
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2018
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2018, deles ut på årsmøtet
Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2019, deles ut på årsmøtet
Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2019, deles ut på årsmøtet
Sak 8: Valg av revisor for 2019
Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 03.03.19.
Sak 10: Valg av ny valgkomité
Sak 11: Valg av nytt styre for 2019.

DBT budsjett og regnskap 2018
Årsmelding 2018 DN Tromsø
DBT budsjett 2019
Handlingsplan for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø 2019

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø for 2019:

Styreleder: Therese Simonsen Rye

Styremedlemmer som velges for 2 år : 
Susanne Langvad
June Åsheim
Ingunn Storstad-Henriksen

Styremedlemmer som velges for 1 år :
Kristin Simonsen Rye

Varamedlemmer:
1. Vara: Vivi Ann Jakobsen
2. Vara: Erny Sætrum
3. Vara: Oddbjørg Findland Fossan
4. Vara: Trine Bekkmo
5. Vara: Renathe Bergli

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.