Innkalling til årsmøte 2017

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2017 ?

Tid: Lørdag 18.mars 2016, kl. 12:00
Sted: Tromsø Taxi sine møtelokaler, Heilovegen 22, 9015 Tromsø (Håpet). Inngangen er på nedsiden av bygget (som vender mot Jekta og flyplassen).

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innkallingen
Sak 2: Godkjenning av dagsorden
Sak 3: Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av møtereferent
c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
d) Valg av to medlemmer til å være tellekomité
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2016 DB Tromsø
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2016
Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2017
Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan 2017
Sak 8: Valg av revisor for 2017
Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 05.03.17.
Sak 10: Valg av ny valgkomité
Sak 11: Valg av nytt styre for 2017

Valgkomiteens innstilling for det nye styret for 2017

Styreleder: Therese Simonsen Rye

Styremedlemmer:
Kristin Simonsen Rye (gjenvalg)
Renathe Bergli (gjenvalg)
Susanne Langvad
Trine Bekkmo (ny, tidligere vara)
Hege G. Foshaug (ikke på valg, valgt for to år i 2016)
Nina Erlandsen (ikke på valg, valgt for to år i 2016)

Varemedlemmer:
1.vara: Nina Ravn (tidligere styremedlem)
2.vara: Randi Lind (ny)
3.vara: June Åsheim (ny)

Se vedlegg for mer informasjon. Vel møtt!

Årsmøteinnkalling 2017 DBT og info om avtale med Anicura Dyresykehuset

Vennlig hilsen styret

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.