Innkalling til årsmøte 2016

12308317_921562424546116_6990417457487351823_nDyrebeskyttelsen Norge Tromsø ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2016 🙂

Tid: Torsdag 17. mars 2016, klokka 18.00
Sted: Tromsø Taxi sine møtelokaler, Ærfuglvegen 7, 9015 Tromsø.
Inngangen er på nedsiden av bygget (se kart)

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av innkallingen
Sak 2: Godkjenning av dagsorden
Sak 3: Konstituering
Valg av møteleder
Valg av møtereferent
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Valg av to medlemmer til å være tellekomité
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2015
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2015
Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2016
Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2016
Sak 8: Valg av revisor for 2016
Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 05.03.16.
Sak 10: Valg av ny valgkomité
Sak 11: Valg av nytt styre for 2016.

Valgkomiteens innstilling til styrevalg på DBTs årsmøte 17.mars 2016.

Styreleder: Susanne Langvad

Styremedlemmer:
Kristin Simonsen Rye (ikke på valg – valgt for to år i 2015)
Renate Bergli ((ikke på valg – valgt for to år i 2015)
Therese Simonsen Rye (gjenvalg)
Nina Erlandsen (gjenvalg)
Nina Ravn (gjenvalg)
Hege Gausdal Foshaug (ny, tidligere vara)

Varamedlem
1. vara Linn Sollied Madsen (gjenvalg)
2. vara Trine Bekkmo (ny)
3. vara Elena Rozenberg (ny)

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø Sign.           Susanne Langvad, styreleder

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.