HJELP! VI TRENGER FLERE FOSTERHJEM FOR KATT!

Den siste tiden har vi fått inn mange katter og vi ser at vi dessverre ikke har fosterhjem til alle. Et fosterhjem er et midlertidig hjem i påvente av at kattene får et nytt permanent hjem.

Vi søker spesielt etter fosterhjem som ikke har dyr fra før av, sånn at man kan ta imot to katter som er venner, eller en katt som ikke går overens med andre dyr.

DBT trenger flere fosterhjem som kan ta imot alle slags katter. I sommer kommer vi til å få inn både godt voksne katter og unge katter, gamle slitne monser, drektige pusier, kastrerte katter og ukastrerte katter, små kattunger uten mor og kanskje kattemor med unger. Noen katter er helt tamme og noen er ganske forvillede, noen er syke og trenger en del veterinærbehandling, mens andre er helt friske.

Mange av kattene som kommer til DBT er født ute og dermed ikke trygge på mennesker. Det kreves dermed at man jobber aktivt for å sosialisere kattene. Det må man være innstilt på dersom man sier ja til å ta imot katter for DBT.

DBT låner ut alt du trenger av utstyr og dekker alle veterinærutgifter. Som fosterhjem kan du hente kattemat og -sand på Hjelpesenteret.

Ta kontakt med oss på dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com dersom du vil bli fosterhjem for katt!

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.