ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Lørdag 25.mars 2023, kl. 13:00

Sted: BUL-huset, Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø

Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

innkalling og endelig saksliste   – Innkalling og saksliste

økonomi årsmøte 2023 – Budsjett, regnskap og balanseregnskap

nytt styre 23 og ny valgkomite 24 – Liste over innstilling til nytt styre og ny valgkomite

valgkomiteens instilling– Beskrivelse av nye styremedlemmer

årsmelding 2023– Årsmelding for 2022

Handlingsplan 2023– Handlingsplan for 2023

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.