ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Lørdag 19.mars 2022 kl. 13:00

Fysisk oppmøte: Alfheim Aktivitetshus, adresse Alfheimvegen 23, 9007 Tromsø

Avstemning: www.digitalearsmoter.no (åpen fra 19.03.22 til 27.03.22)

SAKSLISTE


Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Sak 3: Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av møtereferent
– Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen


Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2021

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2021


Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2022


Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2022


Sak 8: Valg av regnskapsfører for 2022

Sak 9: Valg av revisor for 2022


Sak 10: Innkomne saker


Sak 11: Valg av ny valgkomité for 2023


Sak 12: Valg av nytt styre for 2022

Last ned sakspapirer her: Sakspapirer

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.