IKKE GLEM BÅNDTVANGEN!

Vi ønsker å minne alle om at det fortsatt er båndtvang, nå som været blir finere.

Nå i disse tider er det mange arter som føder unger, og fuglearter som legger egg.
Vi ser hvert år at drektige dyr enten jages til døde, eller mister ungene sine til hunder som ikke klarer å styre instinktet.
Det er så unødvendig da loven er ganske klar på at eier skal ha hunden sin i bånd.
Vi har selv måttet løpe etter løse hunder ved Prestvannet i Tromsø, som ødela mange reir og egg.
Selv om du føler at du har kontroll på hunden, og at den kommer på innkalling, så har man aldri kontroll på når hundens instinkter tar overhånd.

Båndtvangen er regulert av hundeloven
§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.
«I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»

NYTT STYRE I DBT

På årsmøtet i mars 2021 ble det nye styret i DBT valgt. Det består av denne gjengen med engasjerte dyrevernere:

Styreleder: Therese Simonsen Rye

Nestleder: Trine Bekkmo (valgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Vivi Ann Jakobsen (valgt for 2 år)
Nora Djupnes Jørgensen (valgt for 2 år)
Nathalie Theodorsen (valgt for 2 år)
Renathe Bergli (valgt for 1 år)
Heidi Isaksen (valgt for 1 år)

Varamedlemmer:
1. vara: Trine Sørensen
2. vara: Nan Engen
3. vara: Ida Karoline Rotnes

Vi ser fram til et år med et godt og konstruktivt samarbeid for dyrene!

HUSK BÅNDTVANGEN!

1.april begynner den ordinære båndtvangen rundt om i Norge. Den varer fra 1. april og frem til 20. august.
I denne perioden må hunden din være i bånd, eller være forsvarlig inngjerdet. Båndtvangsperioden er til for å blant annet beskytte ville dyr og deres avkom i denne perioden og dyr som er på beite.
Det er noen unntak fra båndtvangen for hunder i aktiv tjeneste, som blant annet reindrift, politi og redningsarbeid.
Vi hensyn til sårbare dyr i denne perioden – ha voffsen i bånd!