ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Lørdag 19.mars 2022 kl. 13:00

Fysisk oppmøte: Alfheim Aktivitetshus, adresse Alfheimvegen 23, 9007 Tromsø

Avstemning: www.digitalearsmoter.no (åpen fra 19.03.22 til 27.03.22)

SAKSLISTE


Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Sak 3: Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av møtereferent
– Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen


Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2021

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2021


Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2022


Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2022


Sak 8: Valg av regnskapsfører for 2022

Sak 9: Valg av revisor for 2022


Sak 10: Innkomne saker


Sak 11: Valg av ny valgkomité for 2023


Sak 12: Valg av nytt styre for 2022

Last ned sakspapirer her: Sakspapirer

ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Lørdag 19.mars 2022 kl. 13:00

Fysisk oppmøte: Alfheim Aktivitetshus, adresse Alfheimvegen 23, 9007 Tromsø

Avstemning: www.digitalearsmoter.no
(åpen fra 19.03.22 til 27.03.22)

SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenning av innkalling
Sak 2: Godkjenning av dagsorden
Sak 3: Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av møtereferent
– Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2021
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2021

Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2022

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2022

Sak 8: Valg av regnskapsfører for 2022
Sak 9: Valg av revisor for 2022

Sak 10: Innkomne saker

Sak 11: Valg av ny valgkomité for 2023

Sak 12: Valg av nytt styre for 2022

Last ned sakspapirer her:

Saksliste DBT Årsmøte 2022

Årsmøtepapirer 2022

VALGKOMITÉEN ØNSKER FORSLAG TIL DBTs NYE STYRE FOR 2022

DBTs årsmøte avholdes i slutten av mars 2022 og i den forbindelse har valgkomitéen begynt sitt arbeide med innstillingen til det nye styret.

Styret trenger engasjerte mennesker som har erfaring med og kompetanse om katter, hunder, kaniner, smågangere og/eller andre dyr. Det er viktig at man har kjennskap til Dyrebeskyttelsen Norge som organisasjon. Det er veldig fint om man har tidligere erfaring fra styrearbeid. Det vektlegges at man har gode samarbeidsevner og ønsker å være med å bidra positivt for dyrenes beste.

Dersom du har forslag til kandidater til DBTs styre kan du sende det til valgkomitéen ved Åsa Harju på e-post aliencarrot@gmail.com