Monsen Felix savnet fra Tomasjordnes

felixFelix har vært borte fra sitt fosterhjem i Uranusveien på Tomasjord siden 28 august 2014. Han har blitt sett i området flere ganger men er ikke blitt fanget inn så langt. Felix er ganske sky og redd mennesker, oppvokst i Tromsø.
Felix er chippet og kasterert.
Ta kontakt med eier Hege Annett Adolfsen på 45134907

 

Årsmøte 2015 i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø

Innkalling og saksliste

Tid:                 Tirsdag 31.mars, kl. 19:00

Sted:               Tromsø Taxi sine møtelokaler, Ærfuglvegen 7, 9015 Tromsø (Håpet)

Inngangen er på nedsiden av bygget (som vender mot Jekta og
flyplassen).

Viktig info: Utdrag fra vedtektene § 5-2

«§ 5-2 Stemmerett og delegater på årsmøtet

Lokalavdelingens årsmøte skal være åpent for alle lokalavdelingens medlemmer. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, som er uten skyldig kontigent for foregående år og som har betalt medlemskontigent for inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte personlig».

Ta kontakt med Cecilie Johansen på tlf. 40070685 ved spørsmål.

Saksliste

KRONERULLING FOR HUNDEN DARWIN

darwinDyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) tok imot hunden Darwin etter en sak via Mattilsynet i 2014. Han har patellaluksasjon i begge bakbeina, og behøver operasjon – noe han delvis har fått allerede.

Dette skrev Dyreklinikken Tromsø for litt over 1 uke siden:

«Darwin er operert for patellaluksasjon i det ene bakbenet nå, og skal opereres i det andre om ca 3 uker. Operasjonen er vellykket og han har det bra. Han har allerede vært på en kontroll.

Darwin er litt i det aktiveste slaget og må passes hele tiden for ikke å belaste det opererte benet for mye. Til dette har de nå fått en bæresele slik at de kan ha han «på magen» og gå rundt inne og ute med ham i den. Det fungerer fint!
De to operasjonene kommer på ca 18000 (x2) +/- litt avhengig av hvor mye oppfølging som blir nødvendig».darwin-collage

Til sammen koster operasjonene som dere ser rundt 36000,- . Denne prisen er inkludert antatte nødvendige etterkontroller, men kan også bli betraktelig dyrere. Vi vil oppdatere endelig kostnad når han er ferdig behandlet.

Vi håper at så mange som mulig ønsker å gi et lite bidrag til Darwins operasjoner, slik at regninga ikke blir så belastende for DBT. Vi er en frivillig organisasjon, som er avhengig av donasjoner for å hjelpe alle dyrene vi får inn. Vi setter enormt stor pris på alle bidrag. Dersom det beløpet vi får inn via kronerullinga skulle overstige den totale kostnaden for Darwins behandlinger, vil de resterende beløpet gå uavkortet til vårt videre arbeid for dyrene.

Vårt kontonummer er 6420 05 49994, og donasjonen merkes «Kronerulling Darwin».

Myndighetene har sett at frivillig virksomhet er viktig og har villet stimulere givergleden, derfor er det skattefradrag for donasjoner på over 500 kroner. Dyrebeskyttelsen Norge er godkjent som frivillig organisasjon, og de som gir gaver på over 500 kr per år tilDyrebeskyttelsen Norge eller en av lokalforeningene, kan trekke fra gaven i skattepliktig inntekt.

NB! Dyrebeskyttelsen Norge er pliktig til å sende en årsoppgave til ligningsmyndighetene over hvor mye hver har gitt. Ønsker du å få skattefradrag, må du derfor huske å føre på personnummeret ditt på giroen.