Husk båndtvang fra 1. april!

Fra 1. april til 20. august er det ordinær båndtvang over hele landet. Vær en ansvarlig hundeeier – hold hunden din i bånd slik at den «ikke kan jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi», som det står i hundeloven 🐕
Mange kommuner har egne regler for båndtvang, les mer om dette på nettsidene til din hjemkommune.

ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid:                  Søndag 17.mars 2024 kl. 13:00-15:00

Sted:                Hjelpesenteret, Langnesvegen 10, 9012 Tromsø

Vi inviterer til årsmøte for DBT søndag 17.03.24 på DBTs Hjelpesenter i Langnesvegen 10 (midt oppå Tromsøya, mellom Værvarslinga og Prestvannet).

Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET:

Sak 1:  Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Sak 2: Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtereferent
  3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  4. Valg av to medlemmer til å være tellekomité

Sak 3:  Godkjenning av årsmelding for 2023

Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2023

Sak 5: Godkjenning av budsjett for 2024

Sak 6: Godkjenning av handlingsplan for 2024

Sak 7: Valg av regnskapsfører for 2024

Sak 8: Valg av revisor for 2024

Sak 9:  Innsendte saker. Ingen saker har kommet inn.

Sak 10: Valg av ny valgkomité for 2024

Sak 11: Valg av nytt styre for 2024

Valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt fullstendig regnskap for 2023, budsjett for 2024 og handlingsplan for 2024 vil bli publisert på DBTs hjemmeside og Facebook senest én uke før årsmøtet, altså 10.03.24. Dersom noen ønsker å få tilsendt papirene per e-post eller brevpost er det bare å ta kontakt med oss så ordner vi det.

Mvh

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø