NYTT STYRE I DBT

På årsmøtet i mars 2021 ble det nye styret i DBT valgt. Det består av denne gjengen med engasjerte dyrevernere:

Styreleder: Therese Simonsen Rye

Nestleder: Trine Bekkmo (valgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Vivi Ann Jakobsen (valgt for 2 år)
Nora Djupnes Jørgensen (valgt for 2 år)
Nathalie Theodorsen (valgt for 2 år)
Renathe Bergli (valgt for 1 år)
Heidi Isaksen (valgt for 1 år)

Varamedlemmer:
1. vara: Trine Sørensen
2. vara: Nan Engen
3. vara: Ida Karoline Rotnes

Vi ser fram til et år med et godt og konstruktivt samarbeid for dyrene!

HUSK BÅNDTVANGEN!

1.april begynner den ordinære båndtvangen rundt om i Norge. Den varer fra 1. april og frem til 20. august.
I denne perioden må hunden din være i bånd, eller være forsvarlig inngjerdet. Båndtvangsperioden er til for å blant annet beskytte ville dyr og deres avkom i denne perioden og dyr som er på beite.
Det er noen unntak fra båndtvangen for hunder i aktiv tjeneste, som blant annet reindrift, politi og redningsarbeid.
Vi hensyn til sårbare dyr i denne perioden – ha voffsen i bånd!

KJØP DBTs KALENDER FOR 2021!

Denne uken ble kalenderen for 2021 levert, og vi er kjempestolte over hvor flott den har blitt. Kalenderen inneholder bilder av dyr som har vært innom DBT i løpet av det siste året. For den nette sum av kr. 200 får du DBTs kalender for 2021. Dersom du kjøper tre kalendere, får du den fjerde kalenderen på kjøpet.