Forfatterarkiv

ENDELIG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid:                  Søndag 17.mars 2024 kl. 13:00-15:00

Sted:                Hjelpesenteret, Langnesvegen 10, 9012 Tromsø

Vi inviterer til årsmøte for DBT søndag 17.03.24 på DBTs Hjelpesenter i Langnesvegen 10 (midt oppå Tromsøya, mellom Værvarslinga og Prestvannet).

Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, og som har betalt medlemskontingent for både foregående år og inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET:

Sak 1:  Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Sak 2: Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtereferent
  3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  4. Valg av to medlemmer til å være tellekomité

Sak 3:  Godkjenning av årsmelding for 2023

Sak 4: Godkjenning av regnskap for 2023

Sak 5: Godkjenning av budsjett for 2024

Sak 6: Godkjenning av handlingsplan for 2024

Sak 7: Valg av regnskapsfører for 2024

Sak 8: Valg av revisor for 2024

Sak 9:  Innsendte saker. Ingen saker har kommet inn.

Sak 10: Valg av ny valgkomité for 2024

Sak 11: Valg av nytt styre for 2024

Valgkomitéens innstilling til nytt styre, samt fullstendig regnskap for 2023, budsjett for 2024 og handlingsplan for 2024 vil bli publisert på DBTs hjemmeside og Facebook senest én uke før årsmøtet, altså 10.03.24. Dersom noen ønsker å få tilsendt papirene per e-post eller brevpost er det bare å ta kontakt med oss så ordner vi det.

Mvh

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø

Degusgutten Charlie (f. 2020)

Omplasseringsklar: nå

Forventet levetid: 5 år

Døgnrytme: dagaktiv

Omplasseres til: husstander uten barn, må ha minst en hanndegus.

Intaksgrunn: allergi

Charlie kom til oss etter å ha vært kasteball mellom småbarnsfamilier, etterhvert har ungene gått lei og Charlie kom til DBT. Han er en energisk og livlig gutt, som ikke er redd nye mennesker. Han er glad i å bygge lange tunneler i bunnmateriale samt klatre på alle lekene sine. Charlie er spesielt glad i å sitte på skuldre. Et par minutter etter innkomst satt han på skuldra til smådyransvarlig og var storfornøyd med det.

Degus er flokkdyr. Charlie omplasseres derfor kun til hjem med minst en hanndegus. Eventuelt om man anskaffer seg en annen degus samtidig, som Charlie kan bli bestevenn med.

Har du en skulder å sitte på? Har du plass til en til i degusflokken? Da ønsker Charlie akkurat deg. Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø tar et adopsjonsgebyr på 400 kr for en degus.

Degus har behov for store habitater, daglig utetid, et stort utvalg av leker og gjemmesteder. Dersom en ønsker å adoptere degus fra DBT må en sette seg inn i hvilke utstyr som er trygt og hvilke utstyr som ikke kan brukes.

Kan du gi Charlie en ny sjanse i livet? Send mail til smadyrgruppa.dyrebeskyttelsen@gmail.com