Årsmøte 2015 i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø

Innkalling og saksliste

Tid:                 Tirsdag 31.mars, kl. 19:00

Sted:               Tromsø Taxi sine møtelokaler, Ærfuglvegen 7, 9015 Tromsø (Håpet)

Inngangen er på nedsiden av bygget (som vender mot Jekta og
flyplassen).

Viktig info: Utdrag fra vedtektene § 5-2

«§ 5-2 Stemmerett og delegater på årsmøtet

Lokalavdelingens årsmøte skal være åpent for alle lokalavdelingens medlemmer. Alle individuelle medlemmer av Dyrebeskyttelsen Norge som har fylt 15 år, som er uten skyldig kontigent for foregående år og som har betalt medlemskontigent for inneværende år, senest 2 uker før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet kan ingen stemmer avgis i henhold til fullmakt og de stemmeberettigede må møte personlig».

Ta kontakt med Cecilie Johansen på tlf. 40070685 ved spørsmål.

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Sak 3: Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av møtereferent
c) Valg av to personer til å signere protokollen
d) Valg av tellekorps

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2014

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2014

Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2015

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan 2015

Sak 8: Innkomne saker. Ingen.

Sak 9: Valg av revisor

Sak 10: Valg av valgkomite

Sak 11: Valg av nytt styre

For en mer utfyllende versjon av sakslista – klikk her 

 

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.