INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 I DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

Tid: Søndag 17.mars 2018, kl. 12:00
Sted: Hjelpesenteret, Langnesvegen 10, 9012 Tromsø

SAKSLISTE:
Sak 1: Godkjenning av innkallingen
Sak 2: Godkjenning av dagsorden
Sak 3: Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av møtereferent
c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
d) Valg av to medlemmer til å være tellekomité
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2018
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2018, deles ut på årsmøtet
Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2019, deles ut på årsmøtet
Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2019, deles ut på årsmøtet
Sak 8: Valg av revisor for 2019
Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 03.03.19.
Sak 10: Valg av ny valgkomité
Sak 11: Valg av nytt styre for 2019.

DBT budsjett og regnskap 2018
Årsmelding 2018 DN Tromsø
DBT budsjett 2019
Handlingsplan for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø 2019

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø for 2019:

Styreleder: Therese Simonsen Rye

Styremedlemmer som velges for 2 år : 
Susanne Langvad
June Åsheim
Ingunn Storstad-Henriksen

Styremedlemmer som velges for 1 år :
Kristin Simonsen Rye

Varamedlemmer:
1. Vara: Vivi Ann Jakobsen
2. Vara: Erny Sætrum
3. Vara: Oddbjørg Findland Fossan
4. Vara: Trine Bekkmo
5. Vara: Renathe Bergli

VELG OSS HELLER – BLI STØTTEMEDLEM

Les saken på iTromsø her: Fant katt i blodig bur: – Ser ut til at den er skutt

Vi synes det er kjempeflott at NOAH engasjerer seg i denne saken. Men – vi finner det veldig spesielt at de ikke kontakter oss i DBT som har alle fakta her. Vi jobber sammen med veterinær om å innhente nødvendig dokumentasjon før vi selv anmelder denne saken. Vi i DBT har ofret tid og penger på denne katten, for oss er det viktig at vi har en sterk sak. Selv om vi sammen jobber for dyrs rettigheter, er det ganske provoserende at NOAH uten å kontakte oss først, bruker en sak vi jobber med for å verve medlemmer til egen organisasjon. Vi håper folk setter pris på praktisk dyrevern, og heller velge å melde seg inn hos oss i DBT og Dyrebeskyttelsen Norge for å styrke vår lokalaveling lokalt, og Dyrebeskyttelsen Norge sentralt i vårt videre arbeid. En sterk organisasjon er mer slagkraftig i spørsmål som angår dyrevelferd og dyrs rettigheter, og vi er en stolt del av den eneste landsdekkende organisasjonen som jobber med praktisk dyrevern.

Medlemsskap hos oss koster kun 390 kr i året. Det er 1 krone og 7 øre pr dag. Det er vel dyrene verdt?

Send SMS Dyrevenn til 2377 i dag for å bli støttemedlem i din nærmeste lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge som feirer 160 år som frivillig dyrevernorganisasjon. Beløpet belastes din telefonregning.

FEBRUAROPPDATERING FRA KATTEGRUPPA

* 39 nye katter har blitt tatt i fosterhjem
* 6 katter har blitt gjenforent med eier, flere hadde vært savnet lenge
* 40 katter har fått nye hjem
* 108 veterinærbesøk avlagt 😵
* 17 katter død/avlivet pga sykdom og skader
* 1 død, dumpet katt har vi obdusert hos veterinær, og fortsetter å forfølge saken.

Vi er ikke særlig fornøyd med det siste tallet. 17 døde katter er ikke noe vi ønsker oss på bare en mnd. De fleste av disse stammer fra en dyrevernsak hvor vi bisto mattilsynet, og hvor kattene var for syke og forvillede til å kunne tas i fosterhjem på en dyrevernsmessig forsvarlig måte. I tillegg har vi mista lille Åbey, som hadde uhelbredelig anemi, og vakre Susi døde da hun hadde et kraftig epilepsianfall hos veterinæren. Ingen tvil om at det har vært tøffe tak ukene som har gått. Jeg er så stolt av den lille gruppen frivillige som sammen med Mattilsynet påtok seg den tunge jobben der drøye to håndfuller syke katter ble avlivet på stedet.

Jeg er så takknemlig for å ha fantastiske June Åsheim i kattegruppa, og som peser fosterhjemmene våre i nakken, og nærmest truer omplasseringsannonsene ut av dem. Mye takket være hennes iherdige innsats med å innhente bilder og tekster, for så å legge katter ut til omplassering, har sterkt bidratt til at vi opplever at hele 40 katter har funnet nye hjem i løpet av februar! June har også gjort en formidabel innsats under kattejakt i Balsfjord hvor hun bor, og ikke minst de siste dagene etter at hun hentet den døde katten på Heia. Hun gir seg neppe før vi vet mer sikkert hva som har skjedd med den, eller hvem som eier den, hun er ustoppelig når hun søker oppreisning for enkeltindivider.

Jeg er så utrolig stolt av Trude Irene Berg! Nærmest alene på Andørja, langt fra resten av gjengen her i Tromsø, har hun fanget inn 22 hjemløse katter. Denne uka kom hun for sent, og fant tre døde små kattunger, men likevel åpner hun huset for forvillede stakkarer, får dem til veterinær og fortsetter den utrolige innsatsen. Kudos, vi bøyer oss i støvet.

Også har vi den dynamiske duoen vår, Heidi Hanssen og Vivi Ann Jacobsen som virkelig har funnet tonen med hverandre, og koser seg i lag ute på tur. Jeg har mistet oversikt over hvor mange katter de to superdamene har fanget inn, men det er ikke få! De har alltid en felle eller 8 de overvåker, og er raske med å bistå privatpersoner som trenger hjelp med å fange en rømling eller katter som mistenkes å være hjemløse. Resultatet av jobben deres, er siden desember hele 6 katter som har kommet til rette, og som har vært savnet minst 8 mnd. Like godt hver gang, takk og pris for Heidi og Vivi Ann, og takk og pris for ID-merking

Gjengen på Hjelpesenteret står virkelig på. Hjelpesenteret er selve hjertet vårt, og uten denne gjengen som holder tannhjulene i gang, ville vi ikke klart oss. De klargjør og ordner på kort varsel når det plutselig kommer inn nye katter, de tar imot publikum, sørger for at butikken vises fram til besøkende, tar imot adopsjonsbesøk, og sender katter trygt videre til nye hjem. Ingen nevnt, ingen glemt, de må bare vite hvor viktige de er for driften av kattegruppa.

Og for ikke å snakke om hva Hans Halden utretter i Nordreisa for tiden. Ikke bare reddes det mender av små liv i nordfylket, han har lykkes i en begynnende holdningsendring i Nordreisa som vi gleder oss stort over. Hans har et hjerte av gull, og sier aldri nei når jeg spør pent om han kan dra ut på ulike oppdrag i nordfylket. Senest i går tok han turen til oss via Kåfjord med 8 kattepuser som trengte akutt hjelp for å berge livet. Takk for at du finnes for oss, Hans, du har mange fans blant oss frivillige her i Tromsø, det er sikkert.

Nå håper vi at Mars gir oss et aldri så lite pusterom, at fosterhjemmene får konsentrere seg om den viktige jobben med sosialisering av kattene, og få dem ferdig behandlet hos veterinær. Så langt har de fleste hatt mer enn nok med å venne nye og gamle katter til hverandre, og vært travle med veterinærtimer, helseproblemer og omplasseringer. For en gjeng!

Og 107 veterinærtimer… vi er gode kunder hos AniCura Dyresykehuset Tromsø, det er sikkert, men vi er så takknemlige for samarbeidet med dem, og måten de takler utfordringene vi sender deres vei nesten hver eneste dag. Jeg tviler sterkt på at det finnes mer kompetente folk i landsdelen når det kommer til håndtering og behandling av utfordrende katter. Vi håper jo at vi bidrar til spennende dager på jobb for dem også.

Hilsen Hege,
leder i kattegruppa

Våre sponsorer og samarbeidspartnere

  • AniCura_Dyresykehuset
  • Hills
  • Logo-webutvikling-inside
  • MAG DESIGN 100
  • Tromsø dyrebutikk
  • Vitusapotek
  • funky glaze