Meld deg som frivillig

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) er en frivillig organisasjon som drives fullstendig på dugnadsbasis. Ingen får betalt for å jobbe for DBT, og vi er alltid på jakt etter nye aktive frivillige.

Dersom du ønsker å bli et aktivt medlem så har du mange valgmuligheter. Et medlem er bare så aktiv som han/hun ønsker å være, og det er stor variasjon på både antall ting man kan gjøre, samt graden av virkelig arbeid det innebærer. Det er ingen krav at du er medlem eller støtter oss økonomisk for å være frivillig.

Bli fosterhjemp1010396_red_fotor
I travle perioder kan DBT ha godt over 100 dyr inne som venter på nye hjem. På hjelpesenteret vårt har vi bare plass til en håndfull katter og vi er dermed avhengige av våre flotte fosterhjem. Vi trenger fosterhjem til både katter, kaniner, smågnagere, hunder og noen ganger fugler.

Som fosterhjem har du ansvaret for ett eller flere dyr som skal adopteres bort. DBT dekker alle utgifter til fôr, veterinærbehandlinger og nødvendig utstyr, og fosterhjemmet sørger for kos, stell og kjærlighet.

Det er umulig å forutsi hvor lenge et dyr blir boende i fosterhjem før det adopteres av en ny familie. Det kan være et par dager, eller i ekstreme tilfeller, et par år. Derfor foretrekker vi stabile fosterhjem som kunne tenke seg å holde på en stund, slik at dyrene slipper å flytte mange ganger før de blir adopterte. Men noen ganger er det skikkelig krise og da er det fint å ha noen korttids-fosterhjem i bakhånd.

Ta vakter på hjelpesenteret
Dersom du ikke kan ha katt hjemme, men ønsker å ha nærkontakt med dyr, kan du ta vakter på hjelpesenteret. Her trenger vi hjelp til sosialisering av kattene samt renhold. Kattene må få mat, lek og kos, kattedoer må tømmes og hjelpesenteret holdes rent. Hver vakt er på 2 timer, hvor du enten tar vakten alene eller sammen med en juniorvakt eller en opplæringsvakt.

Du kan ta en eller flere vakter i uken, tilpasset etter din egen timeplan hver uke. Det er selvsagt lov til å ha ekstra travle uker der man ser at tiden ikke strekker til, og i eksamensperioder eller ferier har vi forståelse for at de som er elever/studenter ikke har mulighet til å stille opp.

Hundelufting

Av og til befinner man som hundeeier seg i en situasjon hvor man av ulike årsaker ikke klarer tilby hunden det aktivitetsnivået den krever. Hundelufting hos Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø er ment å være et lavterskeltilbud for hundeeiere, hvor våre frivillige gjennom vår administrering blir satt i kontakt med en passende hund i nærheten. Hundeeier og frivillig lufter avtaler nærmere omfang og konkrete avtaler om lufting. Som hundelufter kan du velge selv om du vil ta en hund på mindre lufteturer noen ganger i uken, eller på fjelltur i helgene. Ved å informere om hva du ønsker som frivillig finner vi en hund som har behov tilsvarende dine ønsker.

Alle våre hundeluftere må være 18 år eller eldre.

Innfangning og transportering
Kattegruppa har et meget høyt aktivitetsnivå, året rundt. Sommeren og høsten er høysesong og da er det flere kattekolonier eller forvillede kattunger som må fanges inn før vinteren. Vi trenger hjelp i form av mannskap som hjelper til med å sette opp og følge opp kattefeller, og til å drive aktiv innfangning.

I tillegg trenger både katte-, hunde- og smådyrsgruppene sjåfører. Sjåførene må kunne hjelpe til med å transportere dyr og utstyr, eksempelvis ved å frakte katter til/fra veterinær, frakte mat og sand til fosterhjem og frakte løshunder til fosterhjem eller eier. Noen ganger får du forespørsel flere dager i forveien, mens noen ganger blir du forespurt «på minuttet». Man kan alltid si nei om man ikke har mulighet.

15095055_1151183888250634_1162751653582279635_nStand-virksomhet/holdningsskapende arbeid
Dyrebeskyttelsen Tromsø trenger hjelp både på organiserings- og gjennomføringsplan når det gjelder å stå på stand, henge opp plakater og gi ut løpesedler og lignende. Dette innebærer å hjelpe til både med frakt av utstyr (bord, stoler, salgsvarer etc.) og faktisk arbeid med å selge varer og informere om DBTs arbeid.

Web/foto/administrativt
I tillegg til å drive faktisk arbeid utad driver DBT mye arbeid over nett og telefon for å sørge for at det faktiske arbeidet blir muliggjort. Dette innebærer å holde web-siden oppdatert, besvare telefoner og e-mail, oppdatere lister, følge opp dyr og fosterhjem, ordne med adopsjoner mv. Også her er det alltid rom for flere frivillige, selv om denne gruppen krever noe mer stabilitet fra de som melder seg grunnet tiden som legges ned i opplæringen.

Vi har også behov for fotografer som tar på seg å ta flotte bilder av de mange dyrene vi til enhver tid har inne i fosterhjem, slik at vi lettere får de adoptert. Også mennesker med erfaring innen grafisk design er ønskelig, slik at vi får pent og oppdatert materiell både til nett og til plakater, visittkort med mer.

Det er også mulighet til å opprette nye grupper/arbeide innenfor det område du brenner for. Ønsker du å gjøre en innsats for pelsdyra, dyr i sirkus, dyr i landbruket, rovdyr eller annet viktig holdningsskapende arbeid er det bare å ta kontakt så kan vi snakke om hva som kan settes i gang.

Har du lyst å jobbe frivillig for DBT så fyll ut skjemaet under, alternativt kan du sende oss en mail på dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com og fortelle oss på hvilken måte du har lyst å bidra.

Navn:*
E-post:*
Hva vil du bidra med som frivillig?
FacebooktwittermailFacebooktwittermail