Årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

DBTs årsmøte for 2020 avholdes søndag 15.mars kl. 14:00 i lokalene til Totalrenovering i Terminalgata 44, 9019 Tromsø.
Alle betalende medlemmer ønskes velkommen. Man må ha betalt medlemskontingenten for 2020 for å ha møterett på årsmøtet. Man må ha betalt kontingenten for både 2019 og 2020 for å ha stemmerett på årsmøtet.

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Sak 2: Godkjenning av dagsorden

Sak 3: Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av møtereferent
c) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
d) Valg av to medlemmer til å være tellekomité

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2019

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2019, deles ut på årsmøtet

Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2020, deles ut på årsmøtet

Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2020, deles ut på årsmøtet

Sak 8: Valg av revisor for 2020

Sak 9: Innkomne saker. Fristen for å sende inn saker til årsmøtet er 01.03.20.

Sak 10: Valg av nytt styre for 2020

Sak 11: Valg av ny valgkomité

Årsmelding 2019 DN Tromsø
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø budsjett og regnskap 2019
Handlingsplan for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø 2020
Budsjett DBT 2020
Valgkomiteens innstilling til nytt styre for DBT for 2020

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Spor fra din side.